Falsi accrescitivi A

Da Pklab.

Jump to: navigation, search

FALSI ACCRESCITIVI - DIMINUTIVI - VEZZEGGIATIVI - DISPREGIATIVI


ACCRESCITIVI

- Ago: Agone
- Amaro – amarone (vino del Veneto)
- Anca – Ancona
- Arpie – Arpione

FALSI DIMINUTIVI

- Aguzzo – aguzzino

VEZZEGGIATIVI

- Asso: assetto


Vai a Falsi accrescitivi B


editus ab thumb_OL027Vag_pub.jpg

Personal tools